Изберете јазик

Експедиција Армада 2017 во Матка Врело

Експедиција Армада 2017 во Матка Врело

Кристоф Старнавски (Krzysztof Starnawski) заедно со македонските спелеонуркачи достигнаа нов рекорд во пештерата Матка Врело со длабочина од 240м, и открија нови простории и канали.

Спелеонуркачки клуб „Врело“  изразува  голема благодарност  кон полскиот тим спелонуркачи предводени од  Кристов Старнавски , во едно  на македонските  спелеонуркачи , кои  што влегуваа  во пештерата и допринесоа за успешно спроведување  на истражните дејствија : Гоце Димитриевски, Игор Петрушевски, Никола Паскали, Киро Ангелески, Александар Ацев и Христијан Милановски.

Посебна благодарност  до зштитното лице на експедицијата : Јаков Дренковски  и останатите кои што со други активности не  подржуваа.

Врело е можно да биде најдлабоката пештера истражена од човек.  СНК „Врело“  во соработка со останатите клубови од Македонија ќе продолжат и следната година со понатамошни истражувања.