Изберете јазик

Снимање шахта во Железара

На 23.01.2012 пет члена екипа од тимот на СНК Врело работеше на снимање  во шахта од вливен базен од колектор. Претходно беа доставени долу наведените документи и беше ставена на увид целокупната заштина опрема за безбедно реализирање на снимањето.

  • Потврда од овластена институција за извршен здравствен преглед.
  • Сертификати за техничко нуркање и за обука за работа во затворен простор.
  • Атестирана опрема (заштитна опрема : шлем со светилка, апарат за мерење на количината на кислород во воздухот , детектор, 2 комуникациски уреда, заштитен појас , трианглеста сталка за спуштање со јаже, водоотпорни ракавици , водонепропусни чизми, водонепропусно одело, 4 изолациони апарти за дишење, користење на фулл фаце маски, две алпинистички јажиња и карабинери.
  • План за евакуација на лицата и медицинска екипа.
  • Медицинска екипа од Итна медицинска помош.
  • Надзор од одговорни лица.