Изберете јазик

Чистење на Мавровско езеро со цел – будење на еколошката свест

Десетици килограми пластичен и метален отпад е изваден при подводното чистење на Мавровското езеро кое се случуваше викендов.

Спелеонуркачкиот Клуб “Врело“ во соработка со врвни спелео нуркачи од Италија и Белгија го продолжува проектот за истражување на подвотната пештера ВРЕЛО лоцирана по течението на реката “Треска“, во рамките на Националниот Парк “Матка“ крај Скопје.

Нуракчите на спелео-нуркачкиот клуб „Врело“ и членовите на нуркачкиот клуб „Акватек“ лоцираа и извадија шишиња, пластични ќеси, метални конзерви од пијалоци и храна, рибарски мрежи и многу друг ситен смет од езерото.

Се чистеше на локацијата „Црн камен“ помеѓу селата Леуново и Никифорово, а поддршка на оваа акција дадоа и заменик- министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски, градоначалникот на општината Маврово и Ростуше и Националниот парк Маврово.

Целта на ваквите акции е да ја разбудат еколошката свест на локалното население и туристите бидејќи во екот на туристичката сезона се очекува и поголема загаденост на речните сливови на поголемите туристички дестинации во Македонија. Нуркачите од „Врело“ и од „Акватек“ апелираа и до своите колеги од останатите нуркачки клубови да се приклучат во понатамошните подводни чистења.

Проектот за чистење на речните и езерските сливови на територијата низ државата е во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, а за оваа година се планирани вкупно 10 вакви акции.

Следни за чистење, како што најави Кире Ангелески, претседател на спелеонуркачкиот клуб Врело, се езерото Матка, Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.